Opcije jezika

Jelena Spasić                 #Srbija #ljudski resursi #usmerenje ka rezultatima

Sistem za podršku sa brzim odgovorom zasnovan na transparentnosti

januar 2024

Između ostalog, u kompaniji LEONI ovde u Srbiji smatram i neverovatnim i impresivnim to što između naših lokacija postoji jedinstveni sistem za podršku sa brzim odzivom. Ideja sama po sebi nije nova, ali mi se dopada činjenica da smo je podesili u meri koja nam omogućava da po potrebi okupimo timove u roku od nekoliko sati.

Po mom mišljenju, naša sposobnost da mobilišemo ljude sa jedne lokacije na drugu u roku od 4 do 8 sati predstavlja primer iz realnih uslova za sledeće:

Prvo, time se pokazuje koliko dobro naše odeljenje radi zajedno – rukovođenje, logistika i komunikacija su u potpunosti sinhronizovane za to i u ovom trenutku više od 130 članova našeg osoblja učestvuje u ovoj razmeni podrške.

Drugo, ovo je izraz naše kulture: uspeh ovih kretanja u velikoj meri zavisi od toga koliko empatično i transparentno komuniciramo sa svojim timovima. Obezbeđujemo da svako dobije informacije koje su mu potrebne i onda kada su mu potrebne, da razume činjenice i bude upoznat sa ciljevima zbog kojih se ovi pomaci vrše.

Sećam se jedne konkretne situacije koja je za nas predstavljala važan test, jer smo morali da organizujemo rad na dve lokacije istovremeno. Dobili smo zadatak da izvršimo prenos projekta iz Malošišta u Niš, pri čemu je rukovodeći tim, osim upoznavanja sa karakteristikama novog projekta, morao da deli svoje vreme na dve lokacije u periodu od pet meseci. Cilj nije bio samo taj da se novi ljudi obuče za projekat, nego i da se formira tim koji bi mogao da funkcioniše nezavisno od direktnog nadzora.

Izazovi poput ovog su teški, ali ja ih radije posmatram kao mogućnosti za sopstveni razvoj i razvoj naših zaposlenih, kao i za poboljšanje njihovih veština i integrisanje u nove timove.

A sve to postaje moguće uz osećaj pripadnosti porodici LEONI – ne samo na lokalnom nego i na globalnom nivou.

© LEONI

LEONI HERO

Jelena Spasić

Direktor ljudskih resursa Srbija,

LEONI Wiring Systems Southeast d.o.o. Prokuplje

Discover all our hero stories from the LEONI world in English and the local language

Languages
Contact