Observaţii legale

Garanție

Acest website a fost realizat cu cea mai mare atentie posibilă. Entitatea juridică listată ȋn secțiunea “Imprint” verifică și actualizează conținutul fiecărei pagini ȋntr-o manieră continuă. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile și circumstanțele de acest gen să se fi schimbat în decursul timpului. Orice responsabilitate pentru daunele suferite, direct sau indirect, din utilizarea acestui website este exclusă, cu excepția cazului în care se bazează pe o neglijență intentionată sau gravă.

Acest lucru se aplică, de asemenea, la toate site-urile ca referinta din acest website prin intermediul link-urilor. Responsabilitatea pentru conținutul și forma unor astfel de  website-uri  rămâne a operatorului respectiv.

Aviz de securitate în ceea ce privește comunicarea pe e-mail

Ne asumăm responsabilitatea pentru toate măsurile de securitate, tehnice și organizationale pentru a stoca datele personale ale dumneavoastră astfel ȋncȃt să nu fie accesibile unor părți terțe sau publicului larg. Dacă doriți să comunicati cu noi prin e-mail, trebuie să vă informăm ca această metodă de comunicare nu ne va permite să vă garantăm deplina confidențialitate a informațiilor transmise. Prin urmare, vă recomandăm ca informațiile confidențiale să le transmiteți exclusiv prin postă.

Drepturi de autor și condiții de utilizare

Conținutul și modul în care sunt structurate aceste pagini de internet sunt protejate prin legea drepturilor de autor.

Drepturile de autor, respectiv drepturile de utilizare pentru fotografiile, imaginile, graficele și materialele video publicate pe aceste pagini de internet („Lucrările“) aparțin firmei LEONI AG („LEONI“) sau terților, care le-au pus la dispoziția firmei LEONI („Titularul extern al drepturilor“).

Utilizarea, inclusiv publicarea, procesarea, descărcarea, reconfigurarea/modificarea, inclusiv a denumirilor acestora, multiplicarea, distribuirea copiilor multiplicate, utilizarea, vânzarea sau cedarea ulterioară a acestora, precum și a imaginilor, fotografiilor, graficelor și materialelor filmate, care apar pe acest website și care nu au fost menționate în rubrica „mediatecă“ în acest scop, în orice formă și pe orice suport de informații, nu sunt permise fără acordul expres al firmei LEONI, respectiv al titularului extern al drepturilor.

Firma LEONI, respectiv titularul extern al drepturilor, îi acordă utilizatorului „Mediatecii“ o singura dată în mod gratuit un drept revocabil, ne-transmisibil, ne-exclusiv, limitat pe teritoriul Republicii Federale Germania și cu scopul unic de a utiliza lucrările puse la dispoziție în rubrica „Mediatecă“ exclusiv în scopuri redacționale proprii în mediile tipărite și online. În măsura în care titularii externi ai drepturilor si-au rezervat dreptul de a permite utilizarea doar în anumite condiții, atunci este obligtorie respectarea acestor conditii iar aceste condiții și limitări primează față de condițiile firmei LEONI, în măsura în care aceste conditii și limitari suplimentare sunt mai restrictive; în anumite cazuri se face referire în mod expres la aceste condiții.

În cazul unei utilizări repetate lucrările trebuie descărcate din nou din mediatecă.

O utilizare a lucrărilor în mediile sociale (Facebook, Xing etc.) nu este permisă fără acordul prealabil.

La fiecare publicare trebuie adăugată sursa „copyright: LEONI“, respectiv textul separat dorit de titularul extern al drepturilor, la care se face referire în mod expres în anumite cazuri.

Noi dorim să solicităm expedierea unui exemplar de control de mediile tipărite și o scurtă informare de mediile film și electronice.

O utilizare ulterioară, de exemplu în scopuri publicitare, de marketing sau în alt scop, în special în scop comercial și acordarea de drepturi subsidiare nu este permisă, cu excepţia cazului când acestea sunt convenite expres în scris de titularul și utilizatorul respectiv de drepturi.

Licențele și/sau drepturile de utilizare pentru mărcile înregistrate indicate pe lucrări sau produse și/sau pentru dreptul de proprietate intelectuală cuprins în acestea, respectiv drepturile comerciale protejate (de ex. patente, mostre, know-how etc.) nu sunt acordate nici expres nici în mod tacit.

Informaţie legată de licenţa pentru font

Modern Pictograms

Drepturi de autor (c) 2012 de către John Caserta. Toate drepturile rezervate.

Autor: John Caserta
License: SIL
Homepage: thedesignoffice.org/project/modern-pictograms/

Zocial

Drepturi de autor (c) 2012 de către Sam Collins

Autor: Sam Collins
License: MIT
Homepage: http://zocial.smcllns.com/

Font Awesome

Drepturi de autor (c) 2012 de către Dave Gandy

Autor: Dave Gandy
License: SIL
Homepage: http://fortawesome.github.com/Font-Awesome/

Entypo

Drepturi de autor (c) 2012 de către Daniel Bruce

Autor: Daniel Bruce
License: CC BY-SA
Homepage: http://www.entypo.com

Elusive

Drepturi de autor (c) 2012 de către Aristeides Stathopoulos

Autor: Aristeides Stathopoulos
License: SIL
Homepage: http://aristeides.com

Fontelico

Drepturi de autor (c) 2012 de către Fontello project

Autor: Crowdsourced, for Fontello project
License: SIL
Homepage: http://fontello.com

Contributie
Răspuns
Languages
Contact